Voor een project met jonge vrouwen in Moldavië is LEEF vertaald naar het Engels! Nu is de sponsor ruimhartig geweest en zijn er veel meer boeken gedrukt dan dat er nodig waren in Moldavië.

Dat betekent dat we Engelse boeken weg mogen geven aan stichtingen die in het buitenland in het Engels met jonge vrouwen werken! Ken jij een organisatie die dat goed kan gebruiken, breng ze dan op de hoogte van deze mogelijkheid, of bestel een Engels boek voor ze!

Aanvraag
Indien het verlangen bestaat met de boeken te werken, dan kun je via de mail een projectaanvraag doen, met daarin vermeldt:
– De Stichting met haar doelstelling en het project waar de boeken voor gebruikt kunnen worden.
– Het aantal boeken wat nodig zal zijn bij het project, en de data van uitvoer.

Belangrijk is:
– De desbetreffende stichting is zélf verantwoordelijk voor het transport van de boeken.
– Tijdens en na het project dient de stichting verslaglegging af te leggen van het proces en datgene wat er gebeurd in de groep.