Kwetsbaarheid, overgave en toewijding zijn dé belangrijke ingrediënten voor gezonde relaties. Hoe kun je nu gezonde relaties aangaan, wat is daarvoor nodig en wie is God in dit alles?

Op zondag 12 april sprak Marije in de Koepelkerk in Arnhem tijdens een jeugddienst.