Veel vrouwen hebben een druk leven: gezin, werk, vrijwillige taken, sporten en nog zoveel meer. Hoe vind je rust in een druk leven? In dit dagboek word je elke dag weer uitgedaagd om je rust bij God te vinden. De stukjes zijn bewust kort en nodigen uit om even niets te hoeven, maar gevuld te worden met de vrede van God. Rode draad vormen de namen en eigenschappen van God. Daardoor ligt de focus niet op iets wat jij als lezer moet doen, maar op stilte en verwondering.

Kom op Adem wil jou als vrouw elke dag als het ware meenemen naar de voeten van Jezus, waar je even op adem mag komen in je drukke leven. Waar je even niets moet, maar waar je Hem mag ontmoeten. – Tineke Tuinder