Verlang jij er ook zo naar om bepaalde dingen los te laten? Het loslaten van pijn, herinneringen vanuit het verleden of bepaalde onvervulde verlangens? Het kan je namelijk letterlijk ziek maken wanneer bepaalde dingen steeds hun impact uitoefenen in je leven.
Marije neemt je in deze meditatie mee in het niet wegdrukken van datgene wat je zo aan je hart gaat én de daarbij behorende emoties. Ze nodigt je uit om de emoties te voelen, te omarmen en daarmee je toevlucht bij Jezus Christus te vinden.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

– Mattheüs 11:28-30