Ken jij ten diepste het hart van God de Vader? God zelf openbaart zichzelf als een liefdevolle Vader. Een liefde die daadwerkelijk elk stukje verstand te boven gaat. Ondanks de pijn, verdriet en het falen in je leven ben je zó ontzettend welkom bij Hem. Kun jij die ongelofelijke verpletterende liefde van God ontvangen? Mag Hij jou omarmen? Met al je pijn, je gebrokenheid en al je falen?

 

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

– Psalm 103:8-13