We kennen het allemaal; het gevoel van onrust. Soms weet je wat de onrust veroorzaakt en op andere momenten is de oorzaak moeilijk te traceren. Het is mogelijk dat onrust een uiting is van weggestopte emoties, van opgekropte angst, verdriet of boosheid. Koning David kende ook het gevoel van onrust. Zo schrijft hij in Psalm 42 ‘Mijn ziel, wat ben je onrustig in mij?’. Hij geeft daarmee woorden aan dátgene wat in hem leeft.
Marije neemt je in deze meditatie mee in het verlangen naar Goddelijke rust, die werkelijk alles te boven gaat.

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

– Psalm 42:2-3 en 6